Infocopy

Usługa utylizacji zużytych urządzeń biurowych
i sprzętu komputerowego

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny najczęściej swoje miejsce znajduje w magazynach, piwnicach czy biurowych szafach. Mimo, iż takie przedmioty nie są już wykorzystywane, nadal mogą znajdować się w ewidencji środków trwałych, dlatego w takich przypadkach warto zdecydować się na likwidację zbędnego sprzętu.

Prawo a utylizacja sprzętu biurowego

Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z lipca 2005 roku, jak i jej późniejszymi zmianami, w Polsce obowiązuje zakaz wyrzucania elektroodpadów do zwykłych śmietników. Niestosowanie się do tego przepisu grozi karą grzywny nawet do 5000 zł. Rozwiązaniem jest tutaj utylizacja sprzętu elektronicznego. Proces ten polega na usunięciu ze zużytych sprzętów niebezpiecznych elementów zawierających pierwiastki ciężkie, np. baterii, akumulatorów, tonerów oraz poddaniu reszty elementów recyklingowi. W ten sposób nie tylko dbamy o własne bezpieczeństwo (pierwiastki ciężkie zagrażają zdrowiu i życiu ludzkiemu), ale również przyczyniamy się do ochrony środowiska.

Oferta INFOCOPY w zakresie odbioru i utylizacji sprzętu biurowego

Dla tych wszystkich, którzy dbają o środowisko naturalne i chcą się przyczynić do jego poprawy, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Gwarantujemy odbiór sprzętu biurowego, a także recykling zużytych elektrycznych i elektronicznych urządzeń biurowych i domowych.
Odpowiednie zaplecze techniczne i organizacyjne gwarantuje, że utylizacja sprzętu elektronicznego (w tym dysków twardych), wykonywana przez „INFOCOPY”, przebiega w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami prawa (ustawa o odpadach i przepisy o ochronie środowiska) – posiadamy stosowne zezwolenie na gospodarkę odpadami. Proces utylizacji i recyklingu zawsze zakończony jest wystawieniem wymaganej prawem dokumentacji potwierdzającej realizację zlecenia.
Pamiętajmy, że zgodnie z prawem nie wolno wyrzucać na śmietnik zepsutych urządzeń biurowych i innego zużytego sprzętu firmowego. Wyrzucenie na śmietnik zużytych lub niesprawnych dysków twardych grozi wyciekiem informacji wrażliwych. Zarówno odpady elektryczne i elektroniczne muszą zostać oddane do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych albo zakładu przetwarzania. Pomagamy rozwiązać ten problem.

INFOCOPY jest przedsiębiorstwem legitymującym się
wpisem do Rejestru BDO Województwa Lubuskiego.
Nr rejestrowy: 000445999