Infocopy

Inteligentny budynek

Nowoczesne technologie pozwalają wykorzystywać zaawansowane rozwiązania, które dopasowujemy do indywidualnych potrzeb oraz wymagań wszystkich użytkowników domu czy biura. Tak, by każdy czuł się w nim komfortowo i w pełni bezpiecznie

Inteligentny budynek posiada system czujników i detektorów oraz jeden, zintegrowany system zarządzania wszystkimi znajdującymi się w budynku instalacjami. Dzięki informacjom pochodzącym z różnych elementów systemu, budynek może reagować na zmiany środowiska wewnątrz i na zewnątrz, co prowadzi do maksymalizacji funkcjonalności, komfortu i bezpieczeństwa, minimalizacji kosztów eksploatacji i modernizacji oraz ograniczenia emisji szkodliwych zanieczyszczeń. System inteligentnego budynku nie powinien wpływać negatywnie na ludzi znajdujących się w jego środowisku.

Podstawowym zadaniem elektroniki zawartej w nowoczesnych domach jest udogodnienie obsługi instalacji tradycyjnych. Jest to możliwe przede wszystkim dzięki zautomatyzowaniu procesów. Najwyraźniej można to dostrzec na przykładzie instalacji grzewczej, która w tradycyjnych budynkach wymagała zwykle ręcznego podawania paliwa, ręcznego włączania i wyłączania pieca oraz ręcznego sterowania temperaturą w pomieszczeniach (przykręcanie i odkręcanie kaloryferów). Obsługa systemu wymagała więc angażowania użytkownika na każdym etapie działania.

System zarządzania budynkiem  znajduje zastosowanie w budynkach biurowych, przemysłowych i instytucji. Polem działania tego systemu jest integracja, kontrola, monitorowanie, optymalizacja i raportowanie takich elementów jak:

 • sieć teleinformatyczna,
 • sterowanie oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym w zależności od stanu obecności osób w pomieszczeniach oraz ruchu, w oparciu o natężenie światła itp.,
 • sterowanie ogrzewaniem osobnych pomieszczeń,
 • sterowanie wentylacją, klimatyzacją i filtracją w oparciu o parametry jakości powietrza, tj. zawartość dwutlenku węgla i wilgotność,
 • symulacja obecności,
 • ochrona bytu i mienia,
 • system alarmowy i monitoring,
 • system przeciwpożarowy,
 • system kontroli dostępu,
  system zasilania UPS,
 • system pogodowy,
 • system zarządzania produkcją i magazynowaniem energii odnawialnej z własnych mikroźródeł,
 • obsługa urządzeń audio-video i innych codziennego użytku,
  złożony system personalizacji,
 • system sterowania oddymianiem pożarowym, sterowanie i monitorowanie klap przeciwpożarowych

Współpracujemy z najlepszymi.
Pracujemy na sprawdzonych, najwyższej jakości komponentach.