System Kontroli Dostępu

 

Coraz częściej w przedsiębiorstwach instalowane są systemy kontroli dostępu, to właśnie dzięki nim w wyjątkowo wygodny i dyskretny sposób można zabezpieczyć wybrane pomieszczenia przed dostępem nieupoważnionych osób. Najczęściej rolę klucza spełnia plastikowa karta, która może być jednocześnie identyfikatorem pracownika, a dzięki małym wymiarom może być przechowywana w portfelu, lub w specjalnej oprawce posiadającej smycz lub klips.

 

  Zalety i możliwości wynikające z posiadania systemu kontroli dostępu:

   

 

      1. zapobieganie przed dostępem osób nieuprawnionych do wybranych pomieszczeń,

      2. możliwość określania wybranych godzin dostępu dla pracowników,

      3. dzięki karcie nie trzeba mieć przy pęku kluczy,


      4. monitoring zdarzeń- w łatwy sposób można sprawdzić gdzie w danej chwili znajdował się pracownik

      5. karta może posłużyć jako identyfikator,

      6. możliwość zintegrowania systemu z programem do rejestracji czasu pracy...

 

 

 
 

 

Systemy przeciwpożarowe

 

Systemy sygnalizacji pożarowej pozwalają na automatyczne wykrywanie pożaru, szybką identyfikację miejsca powstania pożaru, oraz włączenia urządzeń sygnalizujących niebezpieczeństwo oraz gaszących. Dzięki możliwości połączenia z centralami alarmowymi, skutecznie mogą przesyłać sygnał o zagrożeniu do jednostek reagujących.

 

 

  Zalety

 

      1. szybkie wykrycie sytuacji niebezpiecznych,

      2. identyfikacja miejsca powstania pożaru,

 

      3. szybkie ostrzeżenie ludzi,


      4. uruchamianie systemów gaszących

     

 

 

Monday the 6th.
Pwd by Top 10 poker sites